Pracownia Stolarska

PRACOWNIA STOLARSKA
Zajęcia w pracowni prowadzi p. Zbigniew Nowak

Zadaniem pracowni jest nauka podstawowych czynności w pracach stolarskich, przydatnych w życiu codziennym. Uczestnicy zapoznawani będą ze sposobami obróbki i wykorzystania drewna
i materiałów drewnopochodnych. Nabędą umiejętności cięcia piłą, przybijania gwoździ, przykręcania wkrętów, zawiasów, itp., czyszczenia drewna papierem ściernym, wiercenia wiertarką stołowa
i elektryczną, klejenia ram, wyrzynania w sklejce, posługiwania się w miarę możliwości maszynami stolarskimi, malowania, bejcowania, lakierowania. Uczestnicy będą zajmowali się renowacją
i naprawami mebli używanych oraz drobnymi naprawami, zapoznają się z obsługą maszyn elektrycznych takich jak: pilarka stołowa, pilarka do cięć pod skosem tzw. ukośnica, szlifierka tarczowa, wiertarka kolumnowa. Celem pracowni jest przygotowanie uczestników do pracy w zakładach zajmujących się obróbką drewna, stolarniach.