Pracownia Gospodarstwa Domowego

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Zajęcia prowadzi p. Joanna Jęda

Pracownia gospodarstwa domowego stawia sobie za cel wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych uczestników warsztatu, ich przygotowanie zawodowe związane z kuchnią
i przygotowywanymi tam potrawami. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą i utrwalają nawyki samoobsługowe, poznają sposoby przyrządzania prostych potraw (w miarę nabywania doświadczenia uczestnicy wykonują potrawy o większym stopniu trudności) oraz uczą się zasad kulturalnego zachowania przy stole. Poznają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD, uczą się podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym (pranie i prasowanie, nakrywanie do stołu, itp.). Osoby, które uczestniczą w zajęciach tej pracowni poznają również artykuły spożywcze, ich wartości odżywcze, sposoby ich obróbki, wykorzystania oraz przechowywania, a także zasady racjonalnego odżywiania się. Uczą się samodzielności oraz doskonalą czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i estetyczne podczas wykonywania czynności kulinarne. Uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego odpowiedzialni są także za utrzymanie porządku w całych Warsztatach. Zajęcia w pracowni usprawniają manualnie, uczą współpracy w grupie, samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie.