Pracownia Rehabilitacji Ruchowej

PRACOWNIA REHABILITACJI RUCHOWEJ
Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta p. Karolina Młynarczyk

Celem podstawowym rehabilitacji jest podniesienie ogólnej sprawności wszystkich uczestników, poprawa kondycji i koordynacji ruchowej, zmniejszenie napięcia psychoruchowego, a także przywrócenie wiary w siebie. Każdy uczestnik prowadzony jest według indywidualnego toku usprawniania ruchowego. W procesie rehabilitacji zastosowane są ćwiczenia ogólno usprawniające, korygujące wody postawy oraz otyłość, równoważne, bierne, bierno – czynne, oddechowe i rozluźniające. Bogato wyposażona sala – w UGUL, lampę Sollux, piłki rehabilitacyjne, rowerek treningowy, materace, drabinki, stolik do ćwiczeń rąk i taśmy Thera‑Band ułatwiają osiągnięcie wyznaczonych celów rehabilitacji ruchowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.