Pracownia Multimedialno-Społeczna

PRACOWNIA MULTIMEDIALNO – SPOŁECZNA
Zajęcia w pracowni prowadzi p. Paweł Jęda

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputera i wykorzystania go w praktycznym działaniu. Opanowują podstawowe umiejętności niezbędne do pisania tekstów, obróbki graficznej zdjęć, sprawnego poruszania się w Internecie. Trening umiejętności społecznych odbywa się poprzez aktywny udział uczestników w życiu warsztatowym; prócz tego uczestnicy ćwiczą umiejętność współżycia z innymi, trenują techniki nawiązywania i utrzymywania kontaktów, asertywność oraz skuteczne rozwiązywane problemów. Do zadań pracowni należy również nauka/podtrzymanie podstawowych umiejętności szkolnych. Poza tym uczestnicy tej pracowni biorą udział w treningu funkcji poznawczych, mającego na celu poprawę funkcjonowania intelektualnego.