Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”
Organizacja Pożytku Publicznego
05-462 Duchnów, ul. Wspólna 46
KRS: 0000228443
NIP: 5321882495
REGON: 140048550
NASZE KONTO: 54 8001 0005 2003 0020 7878 0003

Prezes Zarządu: Małgorzata Burtkiewicz
tel. kom: +48 500 116 333

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!”
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel/fax +48 22 789 03 71 (w godz.:  7.00 – 15.00 )

Kierownik: mgr Waldemar Burtkiewicz
tel. kom: +48 500 116 332
e-mail: biuro@wtzjestesmy.pl