Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!”


Dostępność architektoniczna

Warsztaty Terapii Zajęciowej zajmują 2 wydzielone kondygnacje Domu Społecznego w Radiówku 25 siedzibie Wiązowskiego Centrum Usług Społecznych, są pozbawione barier architektonicznych i w pełni przystosowane do pobytu osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie ciągi komunikacyjne, wejścia główne i tarasowe, ciągi komunikacyjne, sale zajęciowe, toalety i łazienki są dostosowane dla osób z każdym rodzajem niepełnosprawności w szczególności z dysfunkcją narządów ruchu oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Lokal jest wyposażony w wewnętrzną windę.

Dysponujemy miejscami parkingowymi dla ON.

Zapewniamy wstęp z psem asystującym.

Zapewniamy zdalne usługi tłumacza migowego.

Nie dysponujemy pętlą indukcyjną.


Dostępność strony internetowej www.wtzjestesmy.pl

Informacje dodatkowe

Strona jest ogólnie dostępna. Zawiera podstawowe informacje o historii Stowarzyszenia, o specyfice działalności Warsztatów i fotorelacje z wydarzeń w poszczególnych latach. Zawiera informacje kontaktowe do władz Stowarzyszenia i kierownika WTZ. Jedynymi dokumentami publikowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami są coroczne sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia. Na stronie umieszczone są linki PFRON i PCPR w Otwocku, gdzie można uzyskać wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niepełnosprawności. Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

W związku z niszowym zainteresowaniem naszą stroną, Zarząd Stowarzyszenia nie planuje działań dotyczących strony internetowej.