O Nas

Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym 35 członków, działającym na terenie gminy Wiązowna
od lutego 2005 roku.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a jedynym stałym źródłem dochodów
są składki członkowskie.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych rozpoczęliśmy
14 października 2004 roku, jeszcze przed rejestracją Stowarzyszenia.
Jako Grupa Inicjatywna Rodziców ON podpisaliśmy porozumienie
z Ks. Proboszczem Parafii Św. Wojciecha w Wiązownie, władzami Gminy Wiązowna
oraz GOPS i w nieodpłatnie użyczonym przez Proboszcza lokalu parafialnym
utworzyliśmy Środowiskowy Klub Samopomocy dla niepełnosprawnych
mieszkańców naszej gminy.

Obecnie jedną z najważniejszych form realizacji celów statutowych jest prowadzenie
od 31 grudnia 2009 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”
w Radiówku.

Jest to placówka pobytu dziennego, której celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i fizyczna, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania społecznego umożliwiającego niezależne, maksymalnie samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym do podjęcia zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy.

W Warsztatach rehabilitacją społeczną i zawodową jest objętych 26 osób niepełnosprawnych.

Uczestnikom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, bądź brak możliwości komunikacyjnych nie są w stanie samodzielnie dojechać do Radiówka zapewniamy transport.

Warsztaty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów odbywają się w 5 pracowniach: multimedialno – społecznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, rękodzieła  artystycznego i muzyczno – teatralnej.

W Warsztatach mamy także doskonale wyposażoną salę rehabilitacyjną,
w której pod opieką fizjoterapeuty uczestnicy codziennie ćwiczą.
Ponadto wszystkie osoby niepełnosprawne, a w razie potrzeby także i ich rodziny,
mają zapewnioną profesjonalną opiekę psychologa.